KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ

Toplumun kültürel değerlerini oluşturmak ve yükseltmek adına toplumun beğeni ve beklentilerini dikkate alarak kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmektedir. Yapılanı değil yapılmayanları gerçekleştirerek hayata dair izler bırakan AYN Kültür Sanat, toplum bilincinin oluşması ve kültür sanata dair yapılanlara karşı bir hafıza oluşturmanın mücadelesini vermektedir.

ORGANİZASYON HİZMETLERİ

Organizasyonu tanımlamak gerekirse, kurumları tanıtmak, hedef kitlesiyle bir araya getirmek, kurum içi iletişimi arttırmak, müşterinin kuruma olan sadakatini arttırmak için kişileri bir araya getirmektir. Projenin hedef kitle tarafından anlaşılır ve uygulanabilir olması için yapılacak olan işin düzgün planlaması ve müşteri beklentilerinin doğru bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda; tüm görevlilerin görev tanımları ve iş akış planı belirlenir, faaliyetlerin zamanlaması çıkartılır, taslak çalışmalar oluşturulur ve yapılan tüm çalışmalar müşteriyle paylaşılıp onay alındıktan sonra proje hayata geçirilir.

ÖZEL PROJELER

Kurumların istek ve ihtiyaçlarına göre kaliteli, etik değerlere önem veren, toplumun gelişmesine etki eden ve toplum kültürüne olumlu anlamda etkiler oluşturabilecek projelerin gerçekleşmesi için AYN Kültür Sanat çatısı altında profesyonel bir ekip bu çalışmaları sürdürmektedir.

AJANS HİZMETLERİ

Kurumsal gücüne ve yeteneklerine güvenerek çözüm ortaklarına doğru stratejiler sunarak öz güven, kalite, memnuniyet ve memnuniyet odaklı hizmet sunmak adına kurumsal danışmanlıklar sunulmaktadır. Bu hizmetlerin başında kurumsal kimlik tasarımları, görsel materyaller tasarımı ve web tasarımı gibi hizmetler gelmektedir.

GENÇLİK HİZMETLERİ

Gençlerin kendi potansiyellerini ve güçlerini keşfederek kendilerini geliştirebilecekleri, toplumsal, bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerine imkan sağlayacak programların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

YAYINLAR

Yayıncılık konusunda kurumsal hedefimiz şehircilik anlamında yapılan çalışmaların toplumun tüm kesimin tarafından okunur, nitelikli ve özenli bir biçimde hazırlanmış prestij kitaplar yayınlayarak kentlerin kültür envanterine profesyonel anlamda katkılar sağlamaktır.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Kurumsal başarının formülü donanımlı profesyoneller, çalışanların ortaya çıkarttığı farkındalıklar, bireysel yetkinlikler ve ekip başarısında oluşmaktadır. Bu nedenle, teorik bilgilerin sosyal ve iş hayatta kullanılabilir olması için AYN Kültür Sanat, kurumların gereksinimlerine göre eğitim programları düzenleyerek çalışan performanslarına doğrudan katkılar sunmaktadır.

İK

Kurumlar tarafından talep edilen niteliklere sahip personelin İnsan kaynaklarının tespiti, ön görüşmelerinin yapılması, kurum ihtiyacına uygun adayların seçilmesi, seçilen adayların kurum ile paylaşılması, kuruma mülakatlar sırasında destek verilmesi, işe alınan personelin eğitim ve oryantasyonunun yapılması sağlanarak kurumların çalışma prensiplerine uygun, donanımlı, etik ve sahiplenen çalışanların kurumlara kazandırılması sağlanmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Sosyal medya günümüzde vazgeçilmez pazarlama ve iletişim mecraları arasına girmektedir. Bu mecranın etkin bir şekilde kullanılabilmesi için profesyonel bir ekip tarafından yönetilerek gelebilecek talepleri de çözüm odaklı bir şekilde karşılamak önem arz etmektedir. Klasik reklam mecraları gibi çalışmayan hızlı bir şekilde hedef kitlenize sizi ulaştıran sosyal medya sayesinde kurum imajınız günden güne artacaktır.

DİJİTAL PAZARLAMA

Dijital çağ olarak adlandırılan 21. yüzyıl, pazarlama kavramını dönüştürüyor. Bu süreçte dijital pazarlama, markaların mutlaka kullanması gereken en önemli yöntemlerin başında geliyor. Dijital pazarlama terimi, uzun akademik açıklamalara ihtiyaç duymayacak kadar açık ve net bir tanımdır: Dijital kanalları kullanan verimli bir pazarlama yöntemi. Bu kanalların önde gelenleri ise; internet, sosyal medya ve mobil platformlardır.