İnsan Kaynakları

Kurumlar tarafından talep edilen niteliklere sahip personelin;

Kurumların/firmaların çalışma prensiplerine uygun, etik, donanımlı, kurumun/firmanın gelişimini kendi gelişimi sayacak kadar sahiplenici çalışanların kurumlara kazandırılması sağlanmaktadır.

Danışmanlık Süreci

Firmanın ihtiyaçlarını belirlemek amaçlı yapılan incelemelerden sonra ihtiyaç duyulan çalışanların görev tanımları doğrultusunda InoTec insan kaynakları süreci başlamış olur. Bu süreçte öncelikle ilan verilecek araç tespit edilir ve ilan metni hazırlanır. İlanın yayınlanması sonucu toplanan özgeçmişler titizlikle değerlendirilir ve görüşmeye çağırılacak kişiler tespit edilir ve bu kişilerle temasa geçilir. Adayların görüşmeye ilk davetleri aşamasında telefondaki iletişim yeteneği başta olmak üzere genel bir değerlendirme sonucu ön görüşmeler için adaylara randevu verilir. Ön görüşmede uzman insan kaynakları sorumlusu tarafından adayların deneyimleri, eğitimleri, dış görünüşleri, kendilerini ifade edebilme yetenekleri, beceri ve bilgileri, şirket kültürüne uyumları gibi değerlendirme kriterleri tespit edilir. Bu aşamada adayların kişilik özelliklerini belirlemeye yönelik bir test uygulaması yapılır. Ön görüşme sonucunda uygun görülen adaylar ikinci görüşmeye davet edilirler. İkinci görüşmede daha hassas bir inceleme yapılarak kurum hakkında detaylı bilgi aktarımı ve genel şartlar hakkında bilgiler konuşulur. Diğer taraftan adayın birinci görüşmeden bu yana kafasında oluşan soru işaretlerini cevaplamak temel amaçtır. Görüşmeler sonucunda belirlenen en kuvvetli üç adayın kurum yetkilileri ile görüşmesi sağlanır. Kurum tarafından belirlenen adaylara teklif sunulup, olumlu sonuç alınana kadar işlem devam eder. Olumlu sonuçlanan adayın firmaya oryantasyonu gerçekleştirilir ve en az iki ay çalışanın performansı takip edilir. Sonrasında da firmanın adayla ilgili her türlü ihtiyacı cevaplanır.

Tüm Hakları Saklıdır 2013 - Ayn Medya İletişim