Yönetim Organizasyon Eğitimleri

Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları:

gibi amaçlarla yerel yönetimler, il özel idareleri v.b. kurumlarla ortak yürütülen çalışmaların toplamıdır.

Tüm Hakları Saklıdır 2013 - Ayn Medya İletişim